Test Dates SMART-II & TU-GET 2018

 

กำหนดการสมัครและการสอบ SMART-II และ TU-GET ประจำปี 2561


 

 

กำหนดการสมัครและการสอบ SMART for Graduate Level (SMART-II)
ครั้งที่ รับสมัคร วันสอบ
4/2561 3-16 ธันวาคม 2561 เสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 750 บาท/คน/ครั้ง สมัครสอบ SMART for Graduate Level ผ่านระบบ ONLINE ที่ http://www.smart.tbs.tu.ac.th

 

 

กำหนดการสมัครและการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TU-GET
ครั้งที่ รับสมัครและชำระเงิน วันสอบ
12/2561 1-15 ธันวาคม 2561 อาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 500 บาท/คน/ครั้ง สมัครสอบ TU-GET ผ่านระบบ ONLINE ที่ http://litu.tu.ac.th/TUGET/Login.aspx