เชิญร่วมสัมมนาฟรีหัวข้อ จะนำพาองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัล 4.0 ได้อย่างไร

จะนำพาองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัล 4.0 ได้อย่างไร  “A Sustainable Strategy for Digital Transformation and Enterprise Architecture towards Thailand 4.0 series” ..มาเรียนรู้ขั้นตอนการทำ Transformation ทั้งองค์กร และตนเอง ในการเรียนรู้กลยุทธ์การนำใช้ดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ สร้างความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง

วันที่ 22 ก.ย. 2560 เวลา 9:00-16:00 สถานที่: ห้อง 201 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

 

หัวข้อหลัก:-

1. ขั้นตอนการนำใช้ดิจิทัลอย่างยั่งยืน
2. สถาปัตยกรรม IoT/AI กับสิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
3. ภาวะผู้นำในยุคดิจิทัล และทักษะการสื่อสารสำหรับคนยุคดิจิทัลกับสื่อโซเชียล
4. ทักษะการสื่อสารสำหรับคนยุคดิจิทัลกับสื่อโซเชียล
5. The Journey to Digital Government 4.0

 

สังคมน่าอยู่ เมื่อเรา #แบ่งปัน

 

ลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/jMR8TJ